अघि बढ्दै सँगसँगै
काम पनि गरौ, रमाइलो कुराकानी पनि गरौ
Leider auf Antrag des Inhabers des Urheberrechts entfernt, Aufklebern aus der Sammlung अघि बढ्दै सँगसँगै worden