अघि बढ्दै सँगसँगै
काम पनि गरौ, रमाइलो कुराकानी पनि गरौ
Unfortunately, stickers from the collection अघि बढ्दै सँगसँगै been removed at the request of the copyright owner