मेरो एउटा साथी छ
मेरो साथीको लागि एउटा सानो मायाको चिनो
Unfortunately, stickers from the collection मेरो एउटा साथी छ been removed at the request of the copyright owner